Siirry sisältöön

Vesijako

15.9.2021 8:54

Vesijako

YLEISTIEDOKSIANTO Asia Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella. Hanke Ruoppaus yhteisellä vesialueella 576-415-876-6, Vesijako, Padasjoki, kiinteistön 576-415-1-155 edustalla. Asian käsittely Vesilain 2 luvun 6 §:n mukaan lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellisen toimenpiteen. Oikeuden edellytyksenä on, että ruoppaus tai niitto ei vesilain nojalla edellytä lupaa eikä siitä aiheudu vesialueen omistajalle haittaa tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella. Ruoppauksesta ja niitosta on ilmoitettava ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla. Tiedoksiannon julkaisupäivä 15.9.2021 Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta, eli 22.9.2021. Nähtävilläpito Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 15.9. – 22.10.2021 ELYkeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi > Kuulutukset Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Hämeen ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Asian diaarinumero:http://www.ely-keskus.fi/
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi