Siirry sisältöön

Lahti Historic Ralli 2021

8.7.2021 19:00

Lahti Historic Ralli 2021

KUULUTUS
Asia

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös.
Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 8.7.2021 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee erityisen häiritsevää melu aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Asian diaarinumero on HAMELY/1225/2021.

Lahti Historic Rally ry:lle annettu päätös koskee Lahti Historic ralli- ja Top Buildin ralli-nimistä henkilöautojen nopeuskilpailua, joka ajetaan 13.-14.8.2021.
Kuulutuksen julkaisupäivä   8.7.2021
Päätöksen tiedoksiantopäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 15.7.2021

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös on yleisesti nähtävillä 8.7.-16.8.2021

ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi sekä Hartolan, Hollolan, Hämeenlinnan, Lahden, Padasjoen, Pälkäneen ja Sysmän kuntien verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 16.8.2021.

Lisätietoja     Pirjo Talvinen, puh. 0295 025 233

                      sähköposti: pirjo.talvinen(at)ely-keskus.fi

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi