Siirry sisältöön

ALUEVAALIT 2022

17.12.2021 13:00

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00 - 20.00 Padasjoen kirjastossa (Vaahteratie 4), jossa järjestetään myös ennakkoäänestys 12. – 18.1.2022.

Aluevaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 3.12.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 3.12.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tait

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 3.12.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 2.12.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Äänioikeus aluevaaleissa on sidottu asianomaisessa kunnassa asumiseen. Siten esimerkiksi pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset (ulkosuomalaiset) eivät ole äänioikeutettuja aluevaaleissa, vaikka ovatkin Suomen kansalaisia.

Äänestäjän on ehdottomasti selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ottaa mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi henkilökortti, ajokortti tai passi. Jos tällaista asiakirjaa ei ole, on mahdollista hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

Ennakkoäänestys 12.1. - 18.1.2022 Padasjoen kirjastossa on mahdollista seuraavina aikoina:

keskiviikko 12.1.2022 10-16
torstai 13.1.2022 10-16
perjantai 14.1.2022 10-16
lauantai 15.1.2022 10-14
sunnuntai 16.1.2022 10-14
maanantai 17.1.2022 10-16
tiistai 18.1.2022 10-20

Ennakkoäänestys kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Äänestäjän on ilmoitettava 11.1.2022 klo 16 mennessä halustaan äänestää kotonaan. Ilmoitus voidaan tehdä joko puhelimitse numeroon 044 5959 902 tai kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella osoitteeseen Padasjoen kunnan keskusvaalilautakunta, PL 35 17501 Padasjoki. Ilmoituslomakkeita saa oikeusministeriön vaalisivuilta vaalit.fi. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mistä myös on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Laitosäänestys terveysaseman Pihlajakodissa ja Visapuistossa tapahtuu vaalitoimikunnan näissä laitoksissa ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Laitoksessa voi äänestää ainoastaan siellä asuva tai hoidossa oleva.
Koronatilanteen vuoksi äänestäjän on äänestämään saapuessaan syytä käyttää maskia. Mikäli sellaista ei ole, maski on mahdollista saada myös äänestyspaikalta.
Padasjoella 16.12.2021PADASJOEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi