Siirry sisältöön

Pohjavesialueet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialue, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
  • 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.
 

Lisätietoa:

Pohjavesialueet

Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteet.

 

Padasjoen pohjavesialueet:

1-luokan pohjavesialueet:

(0457601) Kullasvuori

(0457617) Nyystölä

(0457618) Arrakoski

(0457619) Maakeski

2-luokan pohjavesialueet:

(0457602) Naukjärvi

(0457603) Syrjäinmäki

(0457604) Auttoinen

(0457605) Iso-Tarus

(0457610) Vesijako

(0457611) Toritunharju

(0457612) Romonharju

(0457613) Kelvene

(0457614) Hepojärvi

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi