Siirry sisältöön

Ohjeita lukio-opiskeluun

Koeviikko

Koeviikko on aina kunkin jakson lopussa. Koe alkaa klo 8.15 ja kestää kolme tuntia. Kokeen jälkeen on normaalin työjärjestyksen mukaista opiskelua ja opetus päättyy klo 13.00.

Kurssien itsenäinen opiskelu

Kurssin itsenäinen opiskelu voi olla mahdollista perustellusta syystä. Kurssin itsenäisestä suorittamisesta ja sen sisällöstä sovitaan aina etukäteen aineenopettajan kanssa. Kurssin suorittaminen osittain itsenäisesti tulee kysymykseen, kun opiskelijalla on työjärjestyksessä kaksi kurssia päällekkäin ja opiskelija haluaa suorittaa molemmat kurssit. Tästä suoritustavasta sovitaan kummankin opettajan kanssa.

Itsenäisesti opiskeltu kurssi voidaan lukea opiskelijan kurssimäärään vain silloin, kun se on suoritettu hyväksytysti. Hylättyä itsenäistä suoritusta ei voi uusia, vaan opiskelijan tulee osallistua ko. kurssin opetukseen.

Uusintakuulustelut ja niihin ilmoittautuminen

Uusintakuulustelut pidetään n. 2 viikon kuluttua jakson päättymisestä koepäivänä klo 15.00-17.30 (yksi koe) tai 15.00-18.30 (kaksi koetta). Tenttien aikataulu löytyy kanslian ilmoitustaululta (ks. myös 3). Ilmoittautuminen tapahtuu WILMASSA määräpäivään mennessä.

Suoritukset koulun ulkopuolella

Mikäli opiskelijalla on koulun ulkopuolella (perusopetuksen jälkeen) suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista, voi hän anoa lukio-opintoihin kuuluvan kurssin korvaamista. Rehtori tekee päätöksen hyväksiluvusta. Hyväksilukua pitää anoa ennen kurssin/opintokokonaisuuden alkamista.

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi