Vireillä olevat kaavat

Kellosalmen ranta-asemakaava

Alue sijaitsee kunnan pohjoisosassa Päijänteen vesialueen rannalla Virmailansaaressa.
OAS_Kellosalmen_RAK_2018-05-09.pdf (742,4 kB) 27.6.2018 10:29

 

Kullasvuori - Mainiemen alueen asemakaavamuutos

Alueen voimassa oleva Kullasvuori-Mainiemen asemakaava on ollut voimassa 15 vuotta.
Nykyisessä muodossaan se ei ole lähtenyt kunnolla toteutumaan ja Padasjoen kunnan
päättäjät sekä viranomaiset ovat nähneet kaavan päivittämisen tarpeellisena alueen kehittymisen
kannalta.

Padasjoen kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.6.2018 Kullasvuori-Mainiemen asemakaavamuutoksen. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Padasjoen kunnan www-sivuilla 29.6.2018 lukien.


Mustalahdenkärjen ranta-asemakaavan muutosehdotus

Päijänteen Mustalahdenkärjen ranta-asemakaavan muutosehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 1.12. – 30.12.2016 Padasjoen kunnan teknisessä toimistossa (Kellosalmentie 20). Maanantaina 5.12. kunnanvirasto on suljettu. Nähtävilläpidon aikana osalliset ja kunnan jäsenet voivat jättää muutosehdotuksesta muistutuksensa.


Ranta-asemakaavojen muutos on vireillä seuraavien kaavojen osalta:


Päijänteen rantayleiskaavan muutos, Kellosalmi

Kaavamuutosalue sijaitsee kunnan pohjoisosassa Päijänteen vesialueen rannalla Virmailansaaressa

 

OAS_Kellosalmen_RYK-muutos_2018-05-09.pdf (742,4 kB) 27.6.2018 10:20
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi