Oppilaanohjaus vuosiluokilla 7-9

 

Oppilaanohjauksen perustehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Oppilaanohjauksen avulla edistetään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjausta toteutetaan yhdessä huoltajien, opettajien, koulutuksen järjestäjien ja monien koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Päävastuu oppilaanohjauksen toteuttamisesta on kuitenkin opinto-ohjaajalla.

 

Peruskoulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan: oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt.

 

Oppilaanohjaus 7. luokalla

Alakoulusta yläkouluun

  • ryhmäyttäminen

  • sopeutuminen yläkouluun

  • perusopetuksen rakenne

Opiskelu

  • opiskelutaidot

  • opiskelun merkitys

  • valinnaisaineet 8.luokalle

Minä ja muut

  • itsetuntemus

  • ihmissuhdetaidot

  • yhteistyötaidot

  • suvaitsevaisuus

Muut

  • yhden päivän TET koulun keittiöllä (marras-joulukuu)

  • kesätyöt

  • yksilöohjaukset

 

Oppilaanohjaus 8. luokalla

Minä ja muut                                                               

  • Itsetuntemus

  • Ihmissuhdetaidot

  • Yhteistyötaidot

  • Suvaitsevaisuus

Opiskelu                                                 

  • Opiskelutaidot

  • Valinnaisaineet 9. luokalle

Koulutusrakenne

  • Suomen koulutusjärjestelmä

Työelämätietoisuus                                                

  • Työn ja ammattien muuttuminen

  • Elinkeinorakenne pääpiirteittäin

  • Ammattialat pääpiirteittäin

  • Perehtyminen ammatteihin

  • Kesätyöt

  • Viikon mittainen TET (maaliskuu)

Muut

  • Yksilöohjaukset

Oppilaanohjaus 9. luokalla

Minä ja muut                                                               

  • Itsetuntemus

  • Ihmissuhdetaidot

  • Yhteistyötaidot

  • Suvaitsevaisuus

Jatko-opinnot

  • Koulutusvaihtoehdot

  • Yhteishaku

Työelämä

  • Työelämätietous

  • Nuorten työlainsäädäntö

  • Yrittäjyys

  • Kesätyöt

  • Kaksi viikonmittaista TETtiä

Muut

  • Yksilöohjaukset

 

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi